Schválený rozpočet MŠ na rok 2022

Mateřská škola Dolní Chvatliny
IČ: 75034140
Schválený rozpočet roku 2022
Náklady
SU AU Název Schválený rozpočet 2022
501 0300 Materiál ostatní 167 091,00
501 0310 Potraviny žáci 120000,00
501 0320 Potraviny ostatní 8000,00
501 0330 Učebnice, knihy, tisk 5 000,00
501 0340 Materiál ŠJ 2 000,00
501 0350 Kancelářské potřeby 10 000,00
501 0360 Drogerie 10 000,00
501 0370 Hračky a potřeby pro žáky 10 000,00
501 0380 Nemocenská 0,00
502 0300 Elektrická energie 220 000,00
511 0300 Opravy a udržování 5 000,00
512 0300 Cestovné 1 000,00
518 0300 Služby ostatní 30 000,00
518 0310 Poštovné 500,00
518 0320 Telefon a internet 15 000,00
518 0340 Vodné a stočné 10 000,00
518 0350 Školení 15 000,00
518 0360 Účetnictví mzdové 20 000,00
518 0370 Revize 12 000,00
518 0380 Bankovní poplatky 1 188,00
521 0301 Mzdy – z dotace od státu 1 339 341,00
521 0302 Mzdy – z přísp. zřizovatele 45 000,00
521 0303 Mzdy – nemocenská 0,00
524 0301 Zdravotní pojištění 130 000,00
524 0302 Sociální pojištění 300 000,00
525 0300 Zákon. úrazové pojištění 5 000,00
527 0301 FKSP 30 000,00
549 0300 Pojištění MŠ 5 766,00
558 0300 Drobný dlouhod. majetek 30 000,00
Náklady celkem 2 546 886,00
Výnosy
602 0300 Stravné žáci 149 678,00
602 0310 Stravné zaměstnanci 30 000,00
602 0320 Stravné ostatní 30 000,00
648 0300 Čerpání fondů 30 000,00
649 0300 Školné 66 000,00
662 0310 Úroky z účtu FKSP 10,00
672 0300 Dotace na provoz od zřizovatele 300 000,00
672 0310 Dotace na mzdy od státu 1 804 341,00
672 0320 Průtoková dotace z MŠMT 136 857,00
Výnosy celkem 2 546 886,00
Zpracovala: Ivana Březinová, ředitelka
Vyvěšeno:  20. 12. 2021
Sejmuto:
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance.

Komentáře jsou zavřeny.