Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka

 na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 3. 9.2020 (čtvrtek) od 17.00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Rozpočtové opatření č. 3/2020
  4. Schválení textu výzvy a seznamu obeslaných dodavatelů na VZMR
  5. Jmenování výběrové komise na posouzení VZMR
  6. Odprodej obecních pozemků dle zveřejněných záměrů.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8.  Usnesení a závěr

Ladislav Beran, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 26.8. 2020.

 

 

Komentáře jsou zavřeny.