Pozvánka na zasedání ZO

 

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22. června 2017 (čtvrtek)

od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  3. Návrh řešení budoucího zkušebního a řádného provozu vodovodu a ČOV.
  4. Rozpočtové opatření č. 3.
  5. Veřejné osvětlení – dotace.
  6. Schválení pronájmu bytu Mančice.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

 

 

 

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 14. 6. 2017.