Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 12. prosince 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č.5.
4. Rozpočet na rok 2014.
5. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
6. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 2.12.2013.