Pozvánka na zasedání ZO

Pozvánka
na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 24. června 2013 od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu, vesnice roku.
3. Rozpočtové opatření.
4. Závěrečný účet Obce.
5. Jmenování kronikáře.
6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
7. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 14.6.2013.