Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 21. února 2019 (čtvrtek) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Změna územního plánu
  4. Rozpočtové opatření č. 1/2019
  5. Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ
  6. Kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  8. Usnesení a závěr

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 8. 2. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.