Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 14. listopadu 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č.5.
4. Inventury 2013, plán inventur.
5. Návrh rozpočtu na rok 2014.
6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
7. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 4.11.2013.