Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 10.6.2024 2024 (pondělí) od 18:30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření č. 3/2024

4)    Obecně závažné vyhlášky

5)    Návrh dodatku č.2 k dopravní obslužnosti

6)    Školné pro rok 2024/2025

7)    Dotace

8)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 28. 5. 2024

 

Zdeněk Štika

starosta

Komentáře jsou zavřeny.