Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 26. března 2024 (úterý) od 18:30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Závěrečný účet obce za rok 2023

4)    Rozpočtové opatření č. 2/2024

5)    Cetin Mančice

6)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

7)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 19. 3. 2024

 

Zdeněk Štika

starosta

Komentáře jsou zavřeny.