Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 20. února 2024 (úterý) od 19:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření č. 1/2024

4)    Účetní závěrka obce Dolní Chvatliny za rok 2023

5)    Účetní závěrka MŠ Dolní Chvatliny za rok 2023

6)    Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2024

7)    Nákup pozemku – smlouva

8)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 8.2.2024

 

Zdeněk Štika

starosta

Komentáře jsou zavřeny.