Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 18. 12. 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)     Úvod a usnášeníschopnost

2)     Činnost OÚ za uplynulé období

3)     Rozpočtové opatření číslo 8/2023

4)     Obecně závažná vyhláška – Požární řád

5)     Záměr prodeje pozemku

6)     Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2024

7)     Výše vodného a stočného pro rok 2024

8)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 11. 12. 2023

 

Zdeněk Štika

starosta

 

Komentáře jsou zavřeny.