Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 27. 11. 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Plán inventur

4)    Rozpočet Obce a MŠ na rok 2024

5)    Střednědobý výhled rozpočtu Obce a MŠ na rok 2025

6)    Dílčí přezkoumání hospodaření Obce

7)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 20. 11. 2023

 

Zdeněk Štika
starosta

Komentáře jsou zavřeny.