Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat

dne 23. 10. 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě

v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření č. 7/2023

4)    Obecně závazné vyhlášky

5)    ČEZ

6)    Autobusové zastávky

7)    Nákup pozemku

8)    Prodej obecního pozemku

9)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

10) Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 16. 10. 2023.

 

Zdeněk Štika

starosta

Komentáře jsou zavřeny.