Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 29. května 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě

v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření 5/2023

4)    Dotace

5)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

6)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 21. 5. 2023.

 

Radek Sršeň
místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.