Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 9. června 2014 (pondělí) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2014.
4. Rekonstrukce Zvoničky H. Chvatliny (dotace, zhotovitel)
5. Záměr k pronájmu zem. pozemků – schválení pachtýře.
6. Závěrečný účet obce.
7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva Obce.
8. Diskuze, žádosti a připomínky, různé.
9. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 30. 5. 2014.