Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 27. března 2023 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě

v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření 3/2023

4)    Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2022

5)    Vysokorychlostní trať (VRT)

6)    Dotace

7)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

8)    Usnesení a závěr

V Dolních Chvatlinách dne 20. 3. 2023.

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.