Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 15.9.2022 (čtvrtek) od 16.00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost
2. Doplacení úvěru
3. Rozpočtové opatření č. 6/2022
4. Prodej pozemku v k. ú. Mančice dle zveřejněného záměru
5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
6. Usnesení a závěr

Zdeněk Štika, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 5.9.2022

 

Komentáře jsou zavřeny.