Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se uskuteční  ve středu 29. 6. 2022 od 17:00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách

Program:

1. Úvod a usnášeníschopnost
2. Činnost OÚ za uplynulé období
3. Rozpočtové opatření 5/2022
4. Dotace MMR
5. Různé
6. Usnesení a závěr

Zdeněk Štika, starosta

Komentáře jsou zavřeny.