Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 5. dubna 2022 (úterý) 18:00 hodin

na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Činnost OÚ za uplynulé období

3)      Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021

4)      Účetní závěrka za rok 2021 – Obec

5)      Účetní závěrka za rok 2021 – MŠ

6)      Výše vodného a stočného na rok 2022

7)      Rozpočtové opatření č. 3/2022

8)      Výběrové řízení – schválení dodavatele zakázky malého rozsahu – Oprava chodníku Dolní Chvatliny

9)      Různé – diskuze, žádosti a připomínky

10)  Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 29. 3. 2022.

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.