Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne

24. ledna 2022 (pondělí) od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    Rozpočtové opatření č. 1/2022

4)    Stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2022

5)    Stanovení závazných ukazatelů pro MŠ na rok 2022

6)    Dotace

7)    Opravy komunikací

8)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

9)    Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 14. 1. 2022.

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.