Pozvánka na zasedaní OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28. února 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1. Úvod, usnášeníschopnost.
2. Činnost obecního úřadu, záměr oprav a rekonstrukcí obecního majetku.
3. Plán rozvoje Obce do r. 2020.
4. Informace – vodovod a kanalizace.
5. Záměr zúčastnit se „Vesnice roku“.
6. Diskuze, žádosti a připomínky občanů.
7. Závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 19.2.2013.