Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28. dubna 2021 (středa) od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Přistoupení k memorandu.
  4. Žádost o připojení na sítě.
  5. Záměr prodeje obecního pozemku.
  6. Schválení závěrečného účtu obce.
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

Ladislav Beran, starosta

 

Komentáře jsou zavřeny.