Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 3. března 2021 (středa)

od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
  4. Dohoda s firmou NYKOS.
  5. Účetní závěrka obce za rok 2020.
  6. Účetní závěrka MŠ za rok 2020.
  7. Smlouva o zřízení věcného břemene.
  8. Návrh na prodej obecního pozemku.
  9. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  10. Usnesení a závěr.

 

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 23. 2. 2021.

 

Komentáře jsou zavřeny.