Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 31. 7. 2020 (pátek) od 18.00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost
  2. Schválení přijetí dotace Ministerstva financí
  3. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  4. Usnesení a závěr

 

 

Ladislav Beran, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 22. 7. 2020.

 

Komentáře jsou zavřeny.