Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28. 5.2020 (čtvrtek) od 16.00 hodin na OÚ v Dolních Chvatlinách.

Program:

 1. Úvod, usnášeníschopnost.
 2. Činnost OÚ za uplynulé období
 3. Schválení Závěrečného účtu Obce za rok 2019
 4. Účetní závěrka Obce za rok 2019
 5. Účetní závěrka MŠ za rok 2019
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 7. Odprodej obecního pozemku dle zveřejněného záměru.
 8. Souhlas se zařazením do územní působnosti  MAS Podlipansko
 9.  Návrh schválení Změny územního plánu
 10.  Různé – diskuze, žádosti a připomínky
 11.  Usnesení a závěr

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 18. 5. 2020

Komentáře jsou zavřeny.