Pozvánka na zasedání OZ

Pozvánka 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 7. května 2019 (úterý) od 18.00 hodin v obecní klubovně v Mančicích.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období
  3. Schválení Závěrečného účtu Obce za rok 2018
  4. Účetní závěrka Obce za rok 2018
  5. Účetní závěrka MŠ za rok 2018.
  6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
  7. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  8. Usnesení a závěr.

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 29. 4. 2019.

Komentáře jsou zavřeny.