Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 16. července 2016 (úterý) od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI.
  3. Nákup nemovitosti v Dolních Chvatlinách
  4. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  5. Usnesení a závěr.

 František Protiva, starosta

 V Dolních Chvatlinách dne 8. 8. 2016.