Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 16. června 2016 (čtvrtek) od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách. 

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Smlouva o úvěru na VHI.
  3. Dodatek smlouvy se zhotovitelem (upřesnění dle pokynů MZe).
  4. Veřejná zakázka malého rozsahu – veřejné osvětlení (dotace, komise).
  5. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  6. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 8. 6. 2016.