Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 17. května 2022 (úterý) od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1)    Úvod a usnášeníschopnost

2)    Činnost OÚ za uplynulé období

3)    VRT

4)    Dotace

5)    Různé – diskuze, žádosti a připomínky

6)    Usnesení a závěr

 

V Dolních Chvatlinách dne 10. 5. 2022.

 

 

Radek Sršeň

místostarosta

Komentáře jsou zavřeny.