Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 25. listopadu 2021 (čtvrtek)

od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

1)      Úvod a usnášeníschopnost

2)      Činnost OÚ za uplynulé období

3)      Rozpočtové opatření 4/2021

4)      Obecně závažná vyhláška 1/2021(odpady)

5)      Smlouvy Nykos – svoz odpadů

6)      Návrh standardů dopravní obslužnosti

7)      Různé-diskuze, žádosti a připomínky

8)      Usnesení a závěr

 

 

Zdeněk Štika, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 16. 11. 2021

 

 

Komentáře jsou zavřeny.