Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28. července 2021 (středa)

od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

 

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Rozpočtové opatření č.2.
  4. Dodatek k memorandu.
  5. Žádost o připojení na sítě.
  6. Záměr prodeje obecního pozemku.
  7. Schválení smlouvy se společností Eletrowin.
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  9. Usnesení a závěr.

 

V Dolních Chvatlinách, 20. 7. 2021

 

Ladislav Beran, starosta

 

Komentáře jsou zavřeny.