Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

 

Pozvánka

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 2. prosince 2020 (středa) od 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
  3. Dodatek smlouvy Nykos
  4. Záměr prodeje obecního pozemku
  5. Stanovení výše odměny neuvolněných zastupitelů pro rok 2021
  6. Schválení Stanov Svazku obcí Ny-Ko
  7. Inventury 2020
  8. Různé – diskuze, žádosti a připomínky
  9. Usnesení a závěr

 

Ladislav Beran, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 23. 11. 2020.

 

 

Komentáře jsou zavřeny.