Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva,

které se bude konat dne 8. srpna 2017 (úterý) od 17.30 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy.
  3. Návrh řešení budoucího sběru elektrozařízení.
  4. Rozpočtové opatření č. 4.
  5. Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru.
  6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  7. Usnesení a závěr.

František Protiva, starosta

V Dolních Chvatlinách dne 28.7. 2017.