Pozvánka

Pozvánka

 

na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 26. července 2018 (čtvrtek)

od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dolních Chvatlinách.

Program:

 

  1. Úvod, usnášeníschopnost.
  2. Činnost OÚ za uplynulé období.
  3. Přijetí dotace od Střč. Kraje.
  4. Plán financování a realizace obnovy kanalizace.
  5. Plán financování a realizace obnovy vodovodu.
  6. Různé – diskuze, žádosti a připomínky.
  7. Usnesení a závěr.

 

 

 

František Protiva, starosta

 

V Dolních Chvatlinách dne 17. 7. 2018.

Komentáře jsou zavřeny.