Podpora mládežnického fotbalu v SK Dolní Chvatliny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v loňském roce vydalo rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 v programu ORGANIZACE SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH. Náš oddíl SK Dolní Chvatliny z.s. se do programu přihlásil s projektem Podpora mládežnického fotbalu v SK Dolní Chvatliny, z.s. a se svou žádostí uspěl a na svůj projekt od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržel částku 20 000,- Kč. Protože se rok od roku snižuje počet dětí, kterými doplňujeme náš mládežnický tým, zřejmě nedáme dohromady tolik dětí, abychom mohli přihlásit starší žáky, plánujeme přihlášení celku mladších žáků, kteří v soutěžích startují s menším počtem hráčů a hrají na polovinu hřiště a používají menší přenosné branky, bylo rozhodnuto zakoupit branky pro soutěže přípravek a mladších žáků. Branky musejí splňovat hlavně bezpečnostní podmínky a jejich cena je pro náš oddíl dost vysoká. Proto jsme velice uvítali možnost požádat o dotaci MŠMT a následně její využití Touto cestou bychom chtěli Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poděkovat za podporu našeho klubu při zabezpečení sportovní a tělovýchovné činnosti našich dětí a mládeže.

Za SK Dolní Chvatliny: Milan Štika, předseda