Plnění rozpočtu za období 1-2/2014

Příjmy (pdf)
Výdaje (pdf)