Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení_o_zahájení_uzemního_řízení_č.j._3914/2011 (pdf)