Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu

V sobotu dne 30. dubna 2011 bude proveden svoz velkoobjemového odpadu.

Kontejnery na tento odpad budou přistaveny od 9.00 hodin do 11.00 hodin, a to v místech u nádob na separovaný odpad v Dolních Chvatlinách, Horních Chvatlinách a v Mančicích.

Prosíme o dodržení uvedeného času tak, aby mohl být veškerý tento odpad  odvezen.

Do tohoto odpadu nepatří nebezpečný odpad (např. ledničky, televize, pneumatiky, obaly od barev, stavební odpad – sutě apod.)

Staré elektrospotřebiče, ledničky a televize můžete předat v místě zpětného odběru v Dolních Chvatlinách u Obecního úřadu rovněž v této době.