Obec Dolní Chvatliny – Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 (pdf)
Příloha (pdf)
Rozvaha (pdf)
Výkaz zisku a ztráty (pdf)
Výkaz FIN2-12N (pdf)
Výkaz MŠ (pdf)
Zpráva o výsledku přezkoumání ÚS (pdf)

Datum zveřejnění: 16.2.2024
Datum sejmutí: 28.3.2024

Komentáře jsou zavřeny.