Návrhu rozpočtu 2012 za svazek obcí NY-KO

N Á V R H  R O Z P O Č T U  roku:  2012

Svazek obcí NYKO KEO 7.90 / Uc19s
zpracováno: 05.11.2011
strana : 1

P Ř Í J M Y – dle paragrafů, organizací a položek
Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků na TV 500.00
6310 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků na BÚ 2000.00
Pol: 2141 Příjmy z úroků (část) 2500.00 *
Org: 0000 2500.00 * *

Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 2500.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků 64800.00
6409 0000 2133 00000000 Příjmy z pron mov věc kontejne 33950.00
Org: 0000 98750.00 * *

Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 98750.00

C E L K E M : 101250.00

V Ý D A J E – dle paragrafů, organizací a položek
Schválený
Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 3000.00
Org: 0000 3000.00 * *

Celkem: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 3000.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 65000.00
6409 0000 5154 00000000 Elektrická energie 4000.00
6409 0000 5161 00000000 Služby pošt 3000.00
6409 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 3000.00
6409 0000 5164 00000000 Nájemné 14000.00
6409 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5250.00
6409 0000 5175 00000000 Pohoštění 3000.00
6409 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 1000.00
Org: 0000 98250.00 * *

Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 98250.00

C E L K E M : 101250.00

Vyvěšeno dne: 10.11.2011
Sejmuto dne: