Návrh Závěrečného účtu Svazu obcí Ny-Ko za rok 2019

Výše uvedený dokument je zveřejněn na webovém odkazu: http://ny-ko.cz/uredni-deska

Komentáře jsou zavřeny.