Návrh závěrečného účtu svazku obcí NY-KO za rok 2020

Návrh závěrečného účtu svazku obcí NY-KO za rok 2020 je zveřejněn na: http://ny-ko.cz/uredni-deska/.

Komentáře jsou zavřeny.