Návrh střednědobého výhledu obce Dolní Chvatliny na roky 2023 a 2024

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024
Příjmy 2023 2024
1 Daňové příjmy 10 000 000,00 10 000 000,00
2 Nedaňové příjmy 1 600 000,00 1 600 000,00
3 Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00
4 Přijaté transfery 500 000,00 500 000,00
Příjmy celkem 12 150 000,00 12 150 000,00
Výdaje 2023 2024
5 Běžné výdaje 11 750 000,00 11 750 000,00
6 Kapitálové výdaje 400 000,00 400 000,00
Výdaje celkem 12 150 000,00 12 150 000,00
Financování 2023 2024
8124  Uhrazené splátky dhouhodobých úvěrů -800 000,00 -300 000,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky – zůstatek 800 000,00 300 000,00
Financování celkem 0,00 0,00
Vyvěšeno: 16. 11 .2021
Sejmuto: 20. 12. 2021
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické
úřední desce na www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/financování.

Komentáře jsou zavřeny.