Návrh rozpočtu Obce Dolní Chvatliny na rok 2024

Obec Dolní Chvatliny
IČ: 00235351
Návrh rozpočtu roku 2024
Příjmy
Paragraf Název Schválený rozpočet  2023 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023 Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy 10 629 650,00 11 066 262,32 10 165 000,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00 0,00 1 000,00
2310 Pitná voda 322 000,00 344 010,94 350 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 775 000,00 835 352,63 850 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 20 000,00 0,00 20 000,00
3399 Kultura – ostatní 5 000,00 7 000,00 5 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 17 000,00 12 230,00 16 000,00
3612 Bytové hospodářství 122 400,00 101 500,00 122 400,00
3632 Pohřebnictví 2 000,00 0,00 2 000,00
3639 Územní rozvoj – pronájem a prodej pozemků 117 854,00 106 255,00 110 414,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00 0,00 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů 130 000,00 138 640,45 130 000,00
6171 Činnost místní správy 9 000,00 2 300,00 9 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 368 023,38 200 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00 14 889 573,69 0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 18 837,00 0,00
Příjmy celkem 12 162 704,00 27 889 985,41 11 982 614,00
Výdaje
Paragraf Název Schválený rozpočet  2023 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023 Návrh rozpočtu 2024
1031 Pěstební činnost 19 000,00 0,00 19 000,00
2212 Silnice 1 540 000,00 268 510,00 2 540 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 175 550,00 500 000,00
2292 Dopravní obslužnost – linková 55 000,00 52 166,00 50 000,00
2310 Pitná voda 985 500,00 454 561,12 985 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 924 500,00 624 250,03 924 500,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 500 000,00 2 255 445,84 610 000,00
3111 Mateřské školy 425 000,00 579 543,43 425 000,00
3141 Školní jídelna 15 000,00 0,00 15 000,00
3314 Knihovna 46 000,00 16 004,00 46 000,00
3319 Kultura – Velký dechový orchestr 171 000,00 179 592,00 160 000,00
3326 Obnova hodnot místních kultur. a hist. památek 60 000,00 67 627,90 110 000,00
3399 Kultura – ostatní 95 000,00 47 830,00 125 000,00
3419 Ostatní sportovní činnost 30 000,00 164 798,44 50 000,00
3421 Využití volného času a mládeže 335 000,00 496 371,04 85 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost – klubovny 180 000,00 109 573,34 385 000,00
3612 Bytové hospodářství 560 000,00 0,00 560 000,00
3631 Veřejné osvětlení 780 000,00 643 925,51 1 340 000,00
3632 Pohřebnictví 297 000,00 173 216,36 56 000,00
3639 Komunální služby 60 000,00 2 544,00 10 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 4 182,89 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 602 000,00 523 078,37 602 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – separované 260 000,00 161 194,37 260 000,00
3725 Využívání a zneškodňování odpadů – bioodpad 180 000,00 45 940,81 100 000,00
3739 Ochrana půdy a spodní vody 20 000,00 25 090,00 25 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 085 000,00 1 737 565,85 1 088 000,00
5213 Krizová opatření 20 000,00 0,00 20 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 79 017,00 136 113,59 79 017,00
6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 702 239,00 900 000,00
6115 Volby do územních zastupitelstev 0,00 0,00 90 000,00
6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 90 000,00
6118 Volba prezidenta republiky 67 642,00 69 574,16 0,00
6171 Činnost místní správy 2 111 000,00 1 561 202,87 2 061 000,00
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 110 500,00 225,40 1 000,00
6320 Pojištění 100 000,00 38 352,00 100 000,00
6330 Převody vlastním fondům 0,00 14 889 573,69 0,00
6399 Ostatní finanční operace 80 000,00 19 768,00 80 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 18 837,00 0,00
Výdaje celkem 12 903 159,00 26 244 447,01 14 502 017,00
Financování
Položka Název Schválený rozpočet  2023 Plnění rozpočtu k 31. 10. 2023 Návrh rozpočtu 2024
8xxx Financování 740 455,00 -1 645 538,40 2 519 403,00
Financování celkem 740 455,00 -1 645 538,40 2 519 403,00
Zpracovala: Radka Kostková
Vyvěšeno: 10.11.2023
Sejmuto:  30.111.2023
Zveřejněno na kamenné úřední desce OÚ Dolní Chvatliny a na elektronické úřední desce www.dolnichvatliny.cz v sekci úřední deska/finance. Písemné připomínky je možné vznášet do  26. 11. 2023. Občané se k návrhu mohou také vyjadřovat ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Komentáře jsou zavřeny.