Návrh rozpočtu na rok 2015

Obec Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky
IČ 00235351

Návrh rozpočtu na rok 2015

P Ř Í J M Y – dle paragrafů
Paragraf Popis
0000 Sdílené daně a poplatky 5 995 200,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury – Velký dechový orchestr 50 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků 15 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – klubovny 20 000,00
3612 Bytové hospodářství 109 800,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 109 574,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00
6171 Činnost místní správy 41 400,00

P Ř Í J M Y – dle paragrafů 6 407 274,00

V Ý D A J E – dle paragrafů
Paragraf Popis
1031 Pěstební činnost 26 000,00
2212 Silnice 50 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00
2310 Pitná voda 630 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000,00
3111 Předškolní zařízení 590 274,00
3113 Základní školy 20 000,00
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 2 000,00
3314 Činnosti knihovnické 25 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 220 500,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur 10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků 125 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 59 500,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže – hřiště 348 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – klubovny 110 000,00
3612 Bytové hospodářství 35 000,00
3631 Veřejné osvětlení 730 000,00
3632 Pohřebnictví 41 000,00
3635 Územní plánování 50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 14 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 390 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 100 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 102 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 17 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 850 000,00
6171 Činnost místní správy 1 322 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000,00

V Ý D A J E – dle paragrafů 6 407 274,00

Vyvěšeno: 20. 11. 2014

Sejmuto: 5. 12. 2014