Návrh rozpočtu na rok 2014

Obecní úřad Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky
IČ 00235351

Návrh rozpočtu roku 2014

P Ř Í J M Y – dle paragrafů
Paragraf Popis
0000 Sdílené daně a poplatky 5 886 000,00
1031 Pěstební činnost 1 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků 10 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 500,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00
3612 Bytové hospodářství 109 800,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 63 958,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 800,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00
6171 Činnost místní správy 51 400,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00

P Ř Í J M Y – dle paragrafů 6 237 558,00

V Ý D A J E – dle paragrafů
Paragraf Popis
1031 Pěstební činnost 26 000,00
2212 Silnice 80 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00
2310 Pitná voda 1 192 558,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 40 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků 205 000,00
3111 Předškolní zařízení 392 000,00
3113 Základní školy 20 000,00
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 000,00
3314 Činnosti knihovnické 11 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 149 000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kultur 400 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků 145 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 42 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 43 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 128 000,00
3612 Bytové hospodářství 40 000,00
3631 Veřejné osvětlení 180 000,00
3632 Pohřebnictví 53 000,00
3635 Územní plánování 250 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 14 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 100 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 40 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 795 000,00
6171 Činnost místní správy 1 336 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00

V Ý D A J E – dle paragrafů 6 237 558,00

Vyvěšeno: 15. 11. 2013

Sejmuto: 2. 12. 2013