Návrh rozpočtu 2012 Obce Dolní Chvatliny

Obec Dolní Chvatliny

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

dle odvětvového členění (paragrafů)

Par název paragrafu příjmy výdaje

0000 5049000.00 0.00
1031 Pěstební činnost 1000.00 20000.00
2212 Silnice 0.00 210000.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0.00 30000.00
2310 Pitná voda 0.00 15000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0.00 30000.00
2333 Úpravy drobných vodních toků 0.00 10000.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3000.00 0.00
3111 Předškolní zařízení 0.00 265000.00
3113 Základní školy 0.00 280000.00
3141 Školní stravování při MŠ 0.00 1000.00
3312 Hudební činnost 40000.00 46000.00
3314 Činnosti knihovnické 0.00 10000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 20000.00 60000.00
3399 Ostatní záležitost kultury 10000.00 23000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 34000.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0.00 30000.00
3612 Bytové hospodářství 93600.00 25000.00
3631 Veřejné osvětlení 0.00 165000.00
3632 Pohřebnictví 1500.00 36000.00
3635 Územní plánování 0.00 1665958.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 83958.00 5000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5000.00 10000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1800.00 360000.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0.00 70000.00
3725 Využ. a zneškod. kom. odpadů (EKO-KOM)30000.00 0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 65000.00
5512 Požární ochrana – dobrovolná činnost 2200.00 25000.00
6112 Zastupitelstva obcí 0.00 770000.00
6171 Činnost místní správy 36400.00 1067500.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 0.00 9000.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0.00 40000.00

C E L K E M : 5377458.00 5377458.00

Vyvěšeno: 25.11.2011

Sejmuto: