Informace pro občany – vysokorychlostní železniční trať

Věc: Geologické práce pro VRT na území obce – březen až listopad 2023

 

Na adresu obce bylo doručeno oznámení společnosti SUDOP PRAHA a.s. o geologických pracích na území obce podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. s připojeným orientačním plánkem. Obec rovněž obdržela dopis a propagační leták Správy železnic. Údajně se jedná o geotechnický a hydrogeologický průzkum spojený s vrty a sondami do pozemků a s pasportizací studní pro přípravu projektu vysokorychlostní železniční tratě VRT.

Obec prověřuje zákonnost výše uvedeného postupu. Výše uvedené písemnosti obec nezveřejňuje, neboť obsahují nepřesné, neúplné a zavádějící informace. Obdržené písemnosti a právní rozbor jsou pro zájemce k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vlastníci pozemků a nájemci, kteří nesouhlasí se vstupem na pozemky a s geologickými pracemi na pozemcích podle § 14 zákona č. 62/1988 Sb., mohou společnosti SUDOP PRAHA a.s. zaslat svůj nesouhlas (vzor podání je k dispozici na obecním úřadě).

Komentáře jsou zavřeny.