- Informační server obce Dolní Chvatliny - https://www.dolnichvatliny.cz -

Informace o splatnosti poplatků

Posted By Radka Kostková On 21.2.2013 @ 10:16 am In Informace | No Comments

Vážení občané,
upozorňujeme Vás na splatnost poplatků za tuhý domovní odpad a poplatku ze psů.
Od 1. ledna 2013 vešla v platnost nová vyhláška obce č. 1/2012, která stanoví novou výši poplatku za tuhý domovní odpad, a to:

1) Za trvale hlášenou osobu činí poplatek 600 Kč
2) Za nemovitost (např. chata, chalupa, rodinný dům atd.), kde není přihlášena žádná osoba
k trvalému pobytu činí poplatek 800 Kč
3) Poplatek za psa činí 100 Kč/za jednoho
za druhého a každého dalšího psa 500 Kč

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28. února a do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možné uhradit v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách, a to v pondělí od 8.00-12.00 a 16.00-18.00; ve středu od 8.00-12.00 nebo bankovním převodem na účet Obce vedený u FIO banky číslo 2800371570/2010 pod variabilním symbolem:
Občané s trvalým pobytem nebo rekreačním objektem v:
- Dolních Chvatlinách 1 číslo popisné 134013
- Horních Chvatlinách 2 číslo popisné 134013
- Mančicích 3 číslo popisné 134013
Do poznámky uvést jméno popřípadě ještě jinou vhodnou identifikaci plátce.

Současně s platbou bude vydána známka na popelnici o obsahu 120 l nebo 240 l.

Firma Nykos a. s. nebude od 1. 4. 2013 vyvážet popelnice, která nebude mít nalepenou známku.

Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky budou vymáhány dle daňového řádu.


Article printed from Informační server obce Dolní Chvatliny: https://www.dolnichvatliny.cz

URL to article: https://www.dolnichvatliny.cz/informace/informace-o-splatnosti-poplatku/

Copyright © 2009 Informační server obce Dolní Chvatliny. All rights reserved.