Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Dolní Chvatliny

Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014 o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků: 3

Sídlo volebního okrsku č. 1: Dolní Chvatliny, Obecní úřad Dolní Chvatliny 4

Sídlo volebního okrsku č. 2: Horní Chvatliny, obecní klubovna bez č. p.

Sídlo volebního okrsku č. 3: Mančice, obecní klubovna Mančice 5

V Dolních Chvatlinách 8. dubna 2014

František Protiva
Starosta obce Dolní Chvatliny